Do jaké doby se dostáváte?

Za pomoci našeho kouzelného koně proskočíme do doby před čtrnácti až dvaceti stoletími, tzn. k našim prapraprapra.....prapředkům ( pra- bychom museli napsat přibližně šedesátkrát až stokrát! ). Odborníci, kteří Vás zásobují informacemi z minulosti na základě vykopávek a nálezů v zemi, zvaní archeologové, nazývají tuto epochu dobou římskou a stěhováním národů. Já, Marobud, žiji na přelomu letopočtů. Pro Vaši lepší představivost si prohlédněte přiloženou časovou osu a tam moji dobu jistě najdete.
Kdo jsme?
Náš velký obdivovatel P.C.Tacitus nás ve svém díle Germania velmi dobře popisuje a tím také zanechal pro Vás mnoho informací, podle kterých nás můžete zkoumat. Římané, perem Tacita o nás říkají, že jsme národ barbarů. Ale proč? My jsme společenství národů, kmenů, např. Markomani, Lugové, Silingové, Hermundurové a mnoho dalších.
Jako celek se píše o Germánech. Každý z těchto národů, kmenů ovládá určité území. Můj kmen Markomanů ovládá území dnešních Čech, proto Vám ukážu místa, která třeba důvěrně znáte.
Jistě se ptáte co máme společného s našimi předchůdci - Kelty. Pouze osidlujeme jejich území a jejich osady. Naše kmeny se rozkládají skoro po celé severní části Evropy od dnešního Jutského poloostrova až po Slovensko. Na jihu se rozléhá vzkvétající římské impérium a jeho území je ohraničeno jakýmsi valem (toky řek Rýnu a Dunaje).
Jak vypadáme?
- rusé vlasy a velká postava?
Hřeben - plnil nejen roli při udržování vlasů, ale i roli ochrany před nebezpečím a zlými duchy. Z těchto důvodů je nosíme v pouzdře neustále u sebe.
Podle Tacita jsme národ velkého vzrůstu a plavých vlasů, ale realita je trochu jiná, jsme převážně střední výšky a barvu vlasů máme od přírody světlou až rusou. Ale za naše charakteristické znaky budu považovat účes. Nejdříve popíši muže - z delších vlasů na pravé straně hlavy si stáčíme uzel, k tomu máme i bohatý plnovous. N?kdy si také svazujeme sčesané vlasy dozadu a tím se vytváří tzv. koňský ohon. O vzhled a stav našich vlasů a vousů velmi pečujeme za pomoci břitev a hřebenů. Stav našich vlasů a vousů je symbolem síly a mužské důstojnosti. Jako trest používáme ostříhání dohola - současně s trestem je to na znamení pokání za čin dotýkající se cti a zároveň i oběť božstvu. A naše ženy? Dívky a ženy nosí vlasy rozpuštěné, rozdělené v půlce pěšinkou a volně splývající na ramena. U společensky výše postavených lidí je základem i další úprava vlasů - barvení nebo odbarvování. Co k tomu používáme? Především stačí voda s vyšším obsahem vápna nebo kaolinu. A jednu perličku - víte že římské ženy s oblibou nosí paruky z vlasů našich žen
Víte co děláme celý den?
Obstarat si jídlo, pracovat, spát.
Vy, děti konce dvacátého století, máte představu co člověk nezbytně potřebuje k životu? K těm základům patří jídlo, pití, teplo a spánek. Náš běžný obsah dne je vyplněn prací, někdo dělá na poli, jiný obstarává dobytek a další se specializují na řemeslnou výrobu: předení příze, její barvení a výrobu látek, výrobu a výpal keramiky, stavbu a udržování obydlí a výrobních zařízení, kovářství, obchod a mnoho dalších činností. K tomu ještě přidejme i bránění našich území před nepřáteli a často i války, kdy naši nejsilnější jdou bok po boku do boje.