v barbariku neexistovala v pravém slova smyslu silniční síť, jaká byla na území římské říše, pouze neudržované cesty.

Cesty, pokud přicházejí v úvahu, se neudržovaly, a spíše se jednalo o směry tras. Byly většinou nezpevněné, ojediněle měly kamenný podklad. Na území Česka o nich bohužel postrádáme jakákoliv svědectví.
Cestovalo se buď pešky se soumary, na koních nebo na vozech se zapřaženými tažnými zvířaty (kůň, vůl). Nepochybně se také cestovalo na lodích po řekách
Nejznámější stezkou byla jantarová stezka.

Zdroj: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě, Droberjar, E.