Keltoi 1994-2017

germ Encyklopedie Germánů a doby římské

Devín v době Římanů

Devín - opevněné keltské sídliště, kde se setkal svět posledních Keltů a prvních Římanů a Germánů.

Nad soutokem Dunaje a Moravy, při brodu Jantarové cesty, vzkvétalo ve druhé polovině 1.st. př. n. l. na skalním bradle Devín opevněné keltské hradiště. jeho obyvatelé se věnovali řemeslné a obchodní činnosti, pod vlivem Norického království se zapojili i do obchodní výměny s římskou říší.
Strategická poloha Devína umožňuje přímou kontrolu dálkového obchodu záhy vyvolala zájem římské moci, která pronikala do střední Evropy. V období mezi léty 10 př. Kr. a 20 po Kr. zde vystavěli Římané několik staveb, mezi nimiž vyniká vícepodlažní dřevěná strážní věž. Tato vojensko-obchodní stanice zřejmě pokojně spolupracovala s původním keltským obyvatelstvem. Její prosperitu dokazují bohaté římské nálezy. Pohnuté události konce Marobudovy říše a pronikání Germánů na počátku dvacátých let 1. století znemožnily trvalé zapojení Devína do podunajských provincií.

Tags: Devín

Související články

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo