Římané měli opevnění i v Brně. Archeologové našli tábor z tažení proti barbarům

Opevnění římské pěší legie našli archeologové v Brně ve Vojtově ulici. Jde o ojedinělý doklad období takzvaných Markomanských válek z konce druhého století našeho letopočtu. Krátkodobý tábor římské armády zřejmě chránil brod přes řeku Svratku. V Brně byl pouze přechodný tábor pro jednu jednotku. Kolem příkopu byl původně val s palisádou a stany, proto je nálezů na místě minimum. V zásypu byl nalezen celý rozbitý legionářský hrnec, drobná kování, bronzový přívěšek z výzbroje vojáka. Vědci celkově odkryli sedmdesát metrů dlouhý hrotovitý příkop se zbytky palisádového opevnění.
Podobné už archeologové našli u Jevíčka, na Olomoucku a na Kroměřížsku. Římané se na místě patrně zdrželi jen několik týdnů. Proti Barbarům na území dnešní České republiky bojovali v letech 172 až 180 našeho letopočtu.
V nižších vrstvách zeminy byly objeveny další pozůstatky starých civilizací, například dva hroby keltských žen nebo pozůstatky osídlení ze starší doby železné.

Foto a zdroj: Archaia Brno Fotogalerie