Nálezy nákrčníkůObrnice (Ústecký kraj, okres Most)


Bronzový nákrčník s pečetítkovitým zakončením a plastickou výzdobou při koncích, hladká tyčinka oválného průřezu, průměr 137 mm

Zdroj: Holodňák, P.: Keltská pohřebiště ve středním Poohří, str. 64, obr. 12


Strupice (Ústecký kraj, okr. Chomutov)

"Torques ternaires" 4. st. př. l.
Zdroj: ???


La Croix-en-Champagne (Francie)
"Torques ternaires" 4. st. př. l.
Zdroj: ???