Hradiště (6. až počátek 4. století př. n. l.)

Znaky: náročné dřevohlinité a kamenné hradby, plocha nejčastěji mezi 1-10 ha, výjimečně až 40 ha, jednoduché řešení nejčasteji 1-2 vchody/brány, časté je členění na akropoli a předhradí, od dokladu intenzivní zástavby po (zdánlivě) neosídlený vnitřní prostor;

Další možná členění:

1.Velká o rozloze až 115 ha, složitý systém fortifikací, na vrcholech silně převýšených kopců. (Závist, Vladař.)
2.Menší o rozloze 2-9 ha s jedním, obvykle ale se dvěma až třemi opevněnými areály (akropole či vlastní hradiště, předhradí), na ostrožnách i vrcholcích či hřbetech kopců. (Minice u Kralup, Praha-Hostivař, Věnec, Albrechtice, Boudy.)
3.Velmi malá jednodílná hradiště o rozloze 0,23 -1,6 ha, na ostrožnách i vrcholcích kopců. (Svržno)