Součástí hradeb jsou brány. Brány jsou nejohroženější místo opevnění a rozlišujeme 3 typy:

Klešťovitá
Ulicová
Komplexní (přídavné prvky obrany)

Nad bránou často věž