Efektivní vyšku fortifikace zvyšoval v četných případech předsunutý, paralelně probíhající příkop, dosahující svým vnitřním bokem do hloubky kolem 1-2 m.

Šířka 5-6 m výrazně posilovala účinnost obranné linie. Svými dimenzemi se zcela vymykal obranný příkop Závisti-Šancí s šířkou 12 m a hloubkou přesahující 5 m. Hloubka obrany mezi korunou sypaného valu a vnější hranou příkopu tu výrazně přesahovala 50 m a převyšení činilo více než 11 m. Vyjimečný opevňovací systém používající příčných zídek či náspů mezi dvěma liniemi hradby byl zjištěn na oppidu Třísov.

val prikop w

Zdroj: PDČ 2008
Závist, šíjové opevnění: Motyková - Drda - Rybová 1990a, obr. 6-9, 28;
Hrazany: Jansová 1986, Profil Nr. 55)
Drda - Rybová 1997a,76, obr. 75: 5,14)