Výrobní aktivity rozdělujeme na: základní výroba, domácká výroba, specializovaná výroba.

Základní výroba
• Provozována ve všech komunitách
• Pro účely výrobce či úzké komunity

Domácká výroba
• Provozována ve všech komunitách
• Pro účely výrobce či úzké komunity
• Výrobce je plně zapojen do základní výroby

Specializovaná výroba
• Pro potřeby širšího okruhu odběratelů (směna)
• Zaměřena pouze na určité výrobky (jemná keramika)
• Předpoklad znalosti a dovednosti (technické, organizační)
• Úplné či částečná odluky výrobce od základní výroby