Pro odlití výrobku jsou potřebné formy, kadluby s negativem požadovaného předmětu. Skládají se minimálně ze dvou kusů, které se k sobě přiloží a mezi ně se nalévá bronz.

Rozdělení forem:
· dle možností použití
o jednorázové
o trvalé
· dle postupu výroby odlitků
o formy otevřené
o formy uzavřené
· dle charakteristiky formy
o formy dvoudílné
o formy vícedílné
o lití na dřevěný model
o lití na ztracený vosk 

Literatura: Merta, J. 1978: Slévárenské formy doby bronzové. Sborník technického muzea 2, 144-152.

Vícenásobné použití forem vyžaduje zhotovení z pevného materiálu, pro tyto formy se v době laténské užívalo jak kamene (měkké materiály – především pískovec, břidlice), tak i hlíny a kovy - bronz a železo.

Forma otevřená
Otevřené formy představují jeden kadlub, do kterého se kov slévá na hladinu či se taví přímo v kadlubu. V laténu známe otevřené formy jako kadluby na odlévání tyčinkových či kotoučkových ingotů nebo jako dávkovací destičky pro výrobu mincovních střížků.

Forma uzavřená
Uzavřené formy jsou ze dvou- nebo více dílů s negativem předmětu na jedné či obou (příp. více) částech formy.

067 1w

Staré Hradisko - Kadluby k odlévání kroužků a kotoučků