Brousek je nástroj sloužící k broušení kovových, kamenných, kostěných a parohových výrobků. Je vyrobený především z tvrdé nebo zrnité horniny, která se pomaleji opotřebovává.

Brousky vyrobené v laténu jsou většinou čtyřúhelníkového tvaru. Jsou i nálezy kruhového průřezu. Nejčastějším materiálem ze kterého byly brousky vyrobeny jsou různé druhy jemných pískovců. Lze usuzovat, že výroba brousků patřila mezi specializované výroby. Materiál ze kterého byly brousky vyráběny v Čechách jsou křemenné a glaukonitické pískovce z oblasti České křídy.

Nálezy:
048 DSCF8574 w1Staré Hradisko - příklad pečlivě vybroušeného brousku do ozdobného tvaru
047 DSCF8573 w1Ponětovice - brousek má vybroušený i otvor pro zavešení

Staré Hradisko - na výrobu brousků nalezených na Starém Hradisku byly použity tyto materiály: z kulmské břidlice, kulmských drob, glaukonického pískovce (Severovýchodní Morava nebo Slezsko), křemenného pískovce (Lysická sníženina).

Literatura:
Švecová, K.: Charakteristika surovin použitých pro výrobu laténských brousků na Moravě, 2010, Masarykova univerzita
Závěr této práce: Přibližně 90 – 95% všech studovaných vzorků, tvoří různé druhy pískovců. Jemnozrnné a dobře vytříděné pískovce představují nejkvalitnější surovinu. Pískovce můžeme klasifikovat jako křemenné glaukonitické, biotitické či muskovitické.
Švecová, K.: Charakteristika materiálu brousků z lokality Olomouc-Neředín, latén A, 2008, Masarykova univerzita