Grafit je nerostná surovina, nekov tvořená přirozeným uhlíkem, velmi měkká, skoro ohnivzdorná. Starší název pro grafit je tuha.

Ložiska výskytu jsou v okolí Pasova (Německo), v jižních Čechách (Český Krumlov), západní a severní Morava.
Grafit byl přidáván do keramiky a tím se vytvořila tzv. tuhová (grafitová) keramika nebo byla nádoba grafitem potírána (tuhovaná keramika).
Nejčastějším výrobkem z tuhového keramického těsta jsou situly, méně již misky se zataženým okrajem. Tuhové situly mají charakteristické zdobení povrchu svislým rýhováním (hřebenováním). Pro tyto situly je charakteristické, že na dně nádoby je značka.

Další využití grafitu byla výroba tyglíků na tavbu kovů.

Nálezy hrudek grafitu - Němětice, Kapsova Lhota,Řepice, Katovice, Podolí u Strakonic, Velká Turná, Třísov.