Rádlo - nářadí k obdělávání půdy orbou. Jedná se o upravenou část stromu - silnou větev, která byla zapojena za dobytek, aby vodorovným nebo svislým výčnělkem rozrývala půdu.
Na výčnělek byla pro snadnější orbu nasazována železná radlice.

Nejstarší radlice mají úzký dlouhý tvar (Černov), později se objevují větší a širší (Všemina). K oradlu se také používala krojidla (Provodov), která byla nasazena před radlici a orbu usnadňovala. Dalším potřebným nástrojem byla otka, což je na holi nasazený nástroj s delší tulejí a vějířovitým ostřím, sloužící k odstranění nalepené hlíny.

radlice

Široká radlice pluhu s krátkou násadou, Kolín; délka 17,1 cm
Zdroj: Rybová, A. - Motyková, K.: Der Eisendepotfund der Latenezeit von Kolín, Památky archeologické 1983, LXXIV

119 3w

Kresebná rekonstrukce rádla: A střední až pozdní latén, B pozdní latén (podle R. Spehra)