Dřevěný rýč byl ve spodní části, která se zarývala do země osazen železným kováním.

rýč

Kování rýče, šířka cca 25 cm, výška 27 cm, Kolín
Zdroj: Rybová, A. - Motyková, K.: Der Eisendepotfund der Latenezeit von Kolín, Památky archeologické 1983, LXXIV