Jsou to plochá kolečka o průměru kolem tří cm, vyskytují se také o velikosti 5 cm a 2 cm.

Nálezy na Starém Hradisku jsou vyrobeny z místní jílovité břidlice, prachovce droby. Jsou většinou velmi dobře opracované a zdobené.

nálezy Staré Hradisko, Hostýn