Zatím se provaznické výrobky nacházejí výjimečně.

Tišice - nález provázkem omotaného bronzového nánožníku v hrobě č. 9,

Literatura.: Turek, J. 1997: Laténské pohřebiště v Tišicích (okr. Mělník). Předběžná zpráva o výzkumu v roce 1996. Archeologie ve středních Čechách 1, 237-271, obr. 9