Mincovní destičky sloužily k tavbě materiálu, střížků, ze kterých se razily mince.

028 616 4w

Nálezy Staré Hradisko
Zde je nalezeno několik desítek destiček na odlévání mincovních střížků různých velikostí. Z 31 provedených analýz bylo odléváno zlato v 15 destičkách a v 16 bylo odléváno stříbro. Největší dochovaná destička obsahuje 12 důlků.

Zdroj: Čižmář, M.: Mincovnictví na keltském oppidu Staré Hradisko, Archeologické rozhledy 1995, XLVII, str. 596-613