Velkou roli při cestování Keltů měly dvoukolové a čtyřkolové vozy.

Již od přelomu 7./6. století př. n. l. se některá loukoťová kola opatřovala železnými ráfky širokými 2,5 až 4 cm. Kovové zákolníky a některé další komponenty korby vozu o předpokládaných rozměrech 2,6 x 1,1 metru byly pobity kováním. K výrobě vozu byla používána opracovaná prkna o tloušce 2,2-2,4 cm.
Rozchod kol 1,2-1,4 metru, což je zjištěno nálezem vyježděných kolejí.
Z vozů se dochovávají ráfy a kování nábojů kol tvaru nečleněné nebo žebírkem členěné manžety, zákolníky, závlačky. Uvádí se i kování oje (oppida).

108 7w

rekonstrukce kola 

109 2w

Rekonstrukce čtyřkolového vozu z hrobu 28, konec 7. století, Nahoře podle Dvořáka 1938. dole podle Pleinera 1978

116 2w

Kresebná rekonstrukce původní podoby dvoukolového vozu (podle S. Sieversové)

047 018 614w

Bezdědovice - Kování náboje (hlavy) kola

3.07.4.2.6 Kovářské výrobky - části vozů