Výroba žernovů patřila mezi specializovaná řemesla.

V Čechách byly dosud nalezeny dvě dílny Oparno a Kunětická hora, na Moravě Staré Hradisko.

03018 1w 03019 1wmapa w

Zdroj:
Fröhlich, J. - Waldhauser, J.: Příspěvky k ekonomice českých Keltů (kamenictví a distribuce žernovů), Archeologické rozhledy 1989, XLI, str. 16-58
Waldhauser, J.: Keltské rotační mlýny v Čechách, Památky archeologické 1982, str. 432-454