Dláto

42 4 dlato w

Nález dláta Staré Hradisko

056 12w

Kolín

072 4w

Mšecké Žehrovice I