Srpkovitý nůž byl vyroben ze železa.

srpkovitý nůž

Nález: Závist