Pro tkaní látky se používají tyto nástroje:

Tkalcovský stav svislý
pérové nůžky
jehla - kostěná
jehla železná
závaží tkalcovského stavu
šídlo - kostěné
přeslen