Plátování je povlékání jednoho kovu (např. železa) tenkou vrstvou jiného kovu např. bronzem nebo zlatem.

41 2w

Sekáč plátovaný bronzem z mohyly XIII v Mírkovicích, počátek 5. stol. př. Kr. (Podle Chytráčka.)