Běžná konstrukce krovu byla sochová, tj. váha krovu spočívala na sochových kůlech v delší ose stavby.

Někdy snad i půlsochová (váha krovu se přenášela na štítové stěny domu). Podle konstrukčních prvků měly polozemnice sedlovou nebo valbovou střechu.

Postup stavby polozemnice:
Nejdříve bylo potřeba pomocí lopat a rýčů vyhloubit jámu hlubokou cca 40-60 cm, vyhloubit díry pro nosné kůly do kterých se postaví sochové kůly (nejčastěji z dubu), z dalších dřevěných tyčí se vyrobí konstrukce střechy, která se položí slámou nebo rákosem. Čelní stěny jsou vypleteny proutím a vymazány jílem (mazanicí).

135 32w 135 32w

Rekonstrukce polozemnice v Osadě Keltů v Mladé Boleslavi v roce 2000