Olovo chemická značka: Pb (lat. Plumbum) je těžký toxický kov, který je znám lidstvu již od starověku. Má velmi nízkou teplotu tání a je dobře kujný. Olovo se vyskytuje jako součást slitiny ve velkém množství bronzových předmětů.

Nálezy přímo olověných předmětů jsou minimální – např. kolečka s loukotěmi ze Závisti (Drda – Rybová 2008) nebo z Dobšic u Znojma (Čižmář, Z. 2007);

Olověná destička pro zkušební ražby – Staré Hradisko

Olověná destička pro zkušební ražby – Staré Hradisko – Čižmář 2002a, 302, Abb. 5:4).

Související články