V době laténské je na našem území doloženo kovolitectví těchto kovů a slitin:

měď, cín, jejich slitina bronz (formy, tyglíky, odpad, surovina), zlato (tyglíky, minc. destičky, surovina) a stříbro (pouze minc. destičky). Dále olovo (zkušební ražba mincí Staré Hradisko),

V kovoliteckých dílnách se tavilo i více kovů.