Mosaz je slitina mědi a zinku. Mosaz se pravděpodobně zná již od starověku (1000 př. n. l.), tehdy ale jen ve velmi omezeném množství, protože ji bylo těžké vyrobit. Vyráběla se žíháním mědi s oxidem zinečnatým na dřevěném uhlí. Zinek se vyredukoval jako pára a rozpouštěl se v mědi.

V Egyptě se nálezy mosazných předmětů datují až do roku 30 let př. n. l.
Obsah zinku je mezi 7–23%.
Na českých, moravských oppidech se nalezly mosazné prsteny, viz 3.40.3 Výrobky z mosazi