Žádnou z činností si nemůžeme představit bez ohně. Ohně bylo zapotřebí k vyhřívání obydlí, přípravě potravin, k vypálení keramiky (nevypálené nádoby jsou křehké a voda je brzo zničí..), k výrobě dřevěného uhlí pro kováře, atd. A teď chvilku zapřemýšlejte, jak oheň vlastně rozděláváme - zápalky nebo zapalovače a papír neznáme...

Tak co myslíte, zkusíte si sami oheň rozdělat bez těchto pomůcek? Poradím Vám, jedním z pradávných způsobů je rozdělávání ohně pomocí dřívka roztáčeného dlaněmi nebo tětivou luku.
U nás je nejrozšířenější způsob za pomoci takzvané ocílky, kdy je jeden z kamenů nahrazen ocílkou. Jedná se o železný předmět, kterým se křeše o kámen (pazourek, křemen). Snažíme se, aby se jiskry zachytávaly v troudu, kde se mohou postupně rozhořívat.
Máme-li již v troudu zachyceny jiskérky, snažíme se ohýnek jemně rozfoukat, přidáváme slabé třísky, které postupně vzplanou a oheň nabírá na síle. A můžeme se konečně začít radovat, že máme oheň. Tak co, zdá se Vám to po přečtení jednoduché? Prosím, můžete si to sami vyzkoušet....