Jantarová stezka protínala Evropu z jihu na sever a zpět.

Stezky sloužily k převozu zboží, např. jantaru, apod. Stezky spojovaly mocenská centra.

jantar stezka w