Kdo je to druid, drusada?

Druid
- člověk s velkými schopnostmi. Druidové jsou našimi „knězi“ – jsou to velmi vzdělaní lidé znající zákony a sílu přírody. Druidové se zabývají věštěním, kouzly, astrologií - vypočítáváním rituálních a přírodních cyklů, teologií, právem, medicínou, přírodními vědami, hudbou a poezií. Jsou v takové úctě, že si je za rádce vybírají naši vládci. Jejich učení se předává pouze ústně a trvá mnoho let.

Drusada
- žena druid