Z vydaného keltského kalendáře:
Ogronios 18.2.-17.3. období je zasvěceno jasanu
2.3. Otvírání studánek
17.3. Svátek Stvořitele – svátek Sv. Patrika

Ogronios2. březen je tradiční keltský svátek, při němž jsou uctívány posvátné prameny. Pro Kelty nebyla voda jen jedním z elementů, ale velmi často také branou - přelomem - mezi dvěma světy. Mnoho keltských bohů sídlilo právě v mlze nad jezery. Léčivé studánky se v keltských zemích těší velké úctě. Počátkem března se chodí k pramenům a zpívají se jim písně, tančí se kolem nich v kruhu, pokrývají se květy, bylinami i šperky. Ještě dnes často nalezneme ve studánce vhozené mince. Lidé je zde zanechávají ve snaze upozornit bohy na svou přítomnost a splnit si svá přání. Po otevírání studánek následovala velká hostina, zasvěcená Bohyni Brigit i jiným bohům posvátných vod. Pokud tedy někdy na začátku března uvidíte na vsi procesí, směřující k říčkám, studánkám, nebo jezerům, či vodáky odemykající řeky, vězte, že tento zvyk má velmi staré kořeny…

Agrimonrix, 2013