Lug, Lugh, Lugos - jasný, zářící - bůh slunce a světla, řemesel a hojnosti. Byl uctíván v předvečer 1. srpna, kdy se slavil svátek Lughnasad, Lugnasad.

Po území celé Evropy je mnoho míst spojených s Lughem, např. francouzský Lyon (bývalé Lugdunum - Lugovo město), holandský Leiden, polská Legnica nebo italská Lucca. Lugovo jméno neslo i několik kmenů, např. asturští Lugonové (Španělsko) nebo Lougiové (Skotsko).

Lugnasa - Lugovy slavnostní hry se konaly vždy 1. srpna, zřízeny na počest nevlastní Lugovy matky Tailtiu. Lugnasa - slavnost přede žněmi, bývalo zvykem upéci pár malých chlebů, které byly požehnány. Dalším zvykem bylo konání svatby, Lugova svatba, svatba na rok, na zkoušku, které mohlo být po roce rozvázáno. 

Lugoves - Musée Romain ve švýcarském Avenches (Aventicum) má hlavici sloupu s nápisem Lugoves a ze španělské Osmy (Tarragona) pochází nápis Lugovinbus sacrum.