Kotel znovuzrození - kotel má u Keltů (především v Irsku) hluboce symbolický význam.

Kotel nebyl jen kuchyňským náčiním a běžnou věcí osobní potřeby, ale bez kotle se neobešli ani nejvyšší bohyně a bohové, králové. V hodovních síních zaujímalo ohniště s kotlem významné místo. Kotel znamená hojnost, je symbolem pohostinnosti, místem, kde se scházela celá společnost.
Kotel musel být vždy plný a jeho majitel byl připravený jeho obsahem nasytit a napojit příchozí. Podle antických autorů hrál kotel vyznmanou roli při obětních rituálech. Od doby bronzové patřil kotel i k významným pohřebním darům, jsou nálezy z hrobů, bažin, jezer a pramenů.
Jedním z nejvýznamnějších nálezů kotlů je Gundestrup v Dánsku a Lahošť u Duchcova, v jezeře Llyn Fawr a druidského střediska Llyn Cerrig Mach ve Walesu.