Jakou zábavu, hry či tance Keltové vlastně měli? Na tuto otázku budou odpovědi zřejmě jen možnými spekulacemi, hypotézami, apod.

Jednu z nich publikovala německá antopoložka Bettina Arnoldová 6.11 Alkohol, večírky a zase alkohol – tak vypadal život Keltů?