Narození ve znamení BŘÍZY (24. červen)

Moudří, nenároční, důkladní, milí, pozitivní, příjemní.

JEJICH MOTTO: Já to zvládnu!

Silné stránky
Břízy intuitivně vědí, oč kráčí - a mají neotřesitelnou víru v dobro a ve společnost. Společnost je však nesmí omezovat a musí mít vyváženy práva a povinnosti. Břízy jsou nápomocné a rády se pouští do obtížných úkolů. Hledají schůdnou střední cestu a tím zmírňují extrémy. Osoby narozené v bříze dokážou hodně, rovněž rády přebírají odpovědnost - nerady však stojí ve stínu druhých. Jsou sebevědomé, ale skromné, pracovité a disciplinované a mají přirozené kouzlo. Překážky je jen tak nevyvedou z míry. Vyřeší (skoro) všechny problémy a na konci tunelu vždy vidí světlo.

Slabé stránky
V lásce mívá bříza bohužel sklony ke kompromisům a to jí bývá často na škodu. Na vášnivost reaguje nejistě. Instinktivně se zpěčuje všem citům, které nedokáže ovládnout. Když nenajde uznání, její přirozená radost ze života může přerůst v melancholii. Když okolí neakceptuje její moudrost, má sklony k vrtání a poučování, nebo aspoň k popichování, aby ukázala, že ví všechno líp.

Na co by si měly dát břízy pozor
Nejdůležitější pro lidi tohoto znamení je dostatek světla -- jasné, radostné, pozitivní prostředí.
Nedokážou a nechtějí existovat v pozadí, stále znovu musí prokazovat své vědomosti a schopnosti i to, jak jsou sympatické.
Zvláštností stromu je vodotěsná kůra, zvláštností člověka zase odolnost vůči temným výpadům duše.
Bříza si nestěžuje, odolává a prosazuje se. Lidé tohoto znamení jsou velice nenároční - k jejich nejúžasnějším vlastnostem patří to, že i ze skrovných poměrů dokážou vyčarovat krásné a nakonec přívětivé prostředí.
Osoby zrozené v bříze mohou i za nepříznivých podmínek vyrůst v příkladné osobnosti plné pozitivního myšlení, které pomáhá žít.
Jestliže bříza strádá, zaručeně jí chybějí nějaké zásadní existenční předpoklady, nikdy nejde o maličkosti nebo o něco subjektivního. Tento lidský typ si takové podmínky vytvoří s nenapodobitelnou neomylností. Když lidé zrození v bříze rozkvetou, mohou svým zářně pozitivním postojem vyvolat - jako pyl u alergiků - velice negativní reakce u osob, které si samy ztěžují život. Často se pak zrodí antipatie a břízy nechápou proč. Ale jejich optimismus je jinak tak nakažlivý, že pesimisty často dokážou vytrhnout z negativních myšlenek už pouhou svou přítomností a svým charismatem.

Zdroj: www.fenomen.cz – 5.4.2003 Carla Ludwigová: Druidský horoskop