Mohyla o průměru cca 25 m s dřevěnou komorou a bohatou výbavou

dřevěná komora, analogie Hochdorf

Výbava:
dvoukolový vůz
2 bronzové mísy Etrusko
železný kozlík Etrusko
železný sekáč, zlaté ozdoby
faléra
Jedná se o světoznámý archeologický nález bronzové laténské faléry (kruhová ozdoba z koňského postroje) zdobené čtrnácti stylizovanými hlavičkami. Jedna z hlaviček se stala symbolem Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Honosná faléra byla objevena v roce 1863 v bohaté hrobce keltského velmože, odkryté na poli hospodáře Antonína Ullmana z čp. 5.
Datování: Mladší doba železná, Doba laténská A-D
Materiál: bronz
Průměr falerky: 14,3 cm

horovicky1w horovicky1w horovicky1w horovicky1w horovicky1w

Hořovičky 1 (okr. Rakovník) - v roce 1863 oral rolník Ant. Ulmann asi půl kilometru jižně od karlovarské silnice, „hned za vsí poblíž obecních sýpek na cestě k panskému dvoru Šmikousy“, a vyoral tři bronzové faléry z koňského postroje. Význam nálezu rozpoznal K. Jičínský, který z podnětu a na náklady hraběte Eugena Černína z Chudenic téhož roku odkryl „knížecí" hrob s dvoukolovým vozem v obdélníkovité hrobové komoře (5 x 2,5 m) pod kamenným závalem, patrně mohyly o průměru 23-25 m. Interiér této centrální hrobky z 5. století vyplňovaly početné součásti hrobové výbavy, rozložené podle určitého pořádku. Střed zaujímal železný „kozlík" etruského (?) původu, který obklopovaly nádoby naplněné snad stravou a nápoji. Část prostoru okolo „kozlíku“ byla věnována dvěma hromádkám postrojů pro pár koní. Zmínky zaslouží faléry. Metr od kozlíku spočívaly na zemi dvě bronzové mísy, dále u stěny pozůstatky vozu. Při jiné stěně ležel železný sekáč, snad s masitou stravou. Zaznamenáno nebylo místo nálezu zlatem plátované spony a dalšího předmětu ve tvaru stylizovaného květu. Faléry z koňského postroje mohly být dovezeny z Porýní.

Literatura:
Jičínský, Z. 1863: Zprávy o archaeologickém nálezu v Hořovicích u Petersburka v okrese Jesenickém v Čechách, Památky archeologické, Roč. 5 (1862-1863), s. 368-371;
Sklenář, K. 1994: Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870 s. 65-66;
Sklenář - Blažek - Štauber 1992-93: Archeologická sbírka obecního úřadu v Petrohradě, Zprávy České archeologické společnosti.-- Suppl. 17 (1993), s. 6-14, s. 4;
Drda - Rybová 1998: Keltové a Čechy, s. 50-53.

Související články

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15