Mohylník (8 a 17 moh.), vztah k hradisku Svržno

Rozsáhlá mohylová nekropole, na níž se pohřbívalo ve střední době bronzové a potom v 6.-5. století. Představují ji dvě skupiny o 17 a 8 mohylách, které se rozkládají zhruba půl kilometru jihozápadně od vsi.
Nejvýznamnější nálezy byly získány v "knížecí" kamenné mohyle s dvoukolovým vozem číslo IX, nad nímž byl navršen 1,8m vysoký násep o průměru 15,3 m. Mrtvý byl v 5. století spálen a vybaven dvěma železnými "uzdami", šesti bronzovými falérami a dalšími součástmi koňského postroje, kopím se železným hrotem, sekáčem a záponou z téhož materiálu, dále minimálně dvěma nádobami.
V mohyle XIII byla nalezena bronzová situla (stamnos), jedna z těch, které byly vyráběny v Etrurii od poloviny 6. do průběhu 4. století. Příznačný je dekor lotosového květu.
6./5. st. – 5. st. – Ha D2/3 – LT A
postupné bohatnutí pohřbených

Literatura: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů

mirkovice planw mirkovice planw mirkovice planw mirkovice planw mirkovice planw  

Související články

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15