Nález kompletního ketského ženského opasku.
V květnu 2016 byly v lese na Kunštátsku náhodně nalezeny kusy bronzových řetízků. Nálezce kontaktoval Muzeum regionu Boskovicka, kde bylo zjištěno, že se jedná o unikátní kompletní opasek z doby laténské.

Na místě byla proveden záchranný archeologický výzkum archeoložky Muzea regionu Boskovicka Mgr. Zuzany Jarůškové (za účasti Mgr. Čižmáře z Ústavu archeologické památkové péče Brno) a dohledávka pomocí detektoru kovů. Opasek byl původně ukryt do jamky vyložené kameny a přikryt plochým kamenem, z místa nálezu byla odebrána hlína, z které se plavením podařilo získat ještě početný soubor drobných řetízkových oček. Jednalo se pravděpodobně o úmyslně ukrytý šperk, zřejmě jako obětina bohům, čemuž odpovídá i okolí místa nálezu se znaky sakrální krajiny. Opasek byl po vyzvednutí konzervován a zdokumentován, na závěscích a koncovém litém kování byl zjištěn dokonale zachovaný červený email a jemná rytá výzdoba. Při rekonstrukci byla podle počtu litých článků zjištěna celková délka opasku, která činí asi 2 metry, opasek se zapínal pomocí zoomorfní zápony ve tvaru koníčka. Opasek svými nálezovými okolnostmi, kompletností a stavem zachování představuje mimořádný nález v oblasti střední Evropy.
Zdroj, foto: TZ Muzeum Boskovicka

kunstat1wkunstat2w kunstat3w kunstat4w

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15