V r. 1868 při těžbě dřeva v lese na poblíž obce Ptení byl nalezen bronzový depot.

(avšak na katastru Hrochova) nalezli lesní dělníci soubor předmětů (o celkovém počtu 38) z pozdní doby laténské (tedy z posledních dvou století př. n. l.), sestávající z řady bronzových kroužků s nálitky, jantarových a skleněných perel a především obsahující dva bronzové kroužky s postavou oranta uvnitř a dva bronzové závěsky, jeden v podobě bosé nohy a jeden v podobě boty. V nálezu se zajímavě mísí předměty různé provenience - jantarové perly ukazují na baltský původ, některé skleněné perly pocházejí z oblasti Slovinska, závěsky v podobě boty ze severní Itálie, kroužky s orantem je vůbec těžko zařadit - jsou známy pouze dva další exempláře. Teprve v nedávné době se podařilo téměř detektivním pátráním zjistit uložení všech nálezů a jejich sounáležitost; majitel ptenského panství jej totiž rozdělil mezi tři největší muzea v tehdejši rakouské monarchií - pražské Muzeum království českého (nynějši Národní muzeum), brněnské Františkovo (dnes Moravské zemské) muzeum a Hofmuseum (dnes Naturhistorisches museum) ve Vídni; vídeňská část zůstala zapomenuta a některé pražské předměty se ztratily. Sotva kdy bude možné jednotlivé nálezy soustředit v jedné sbírce, zatím je nutno se spokojit s tím, že se podařilo prokázat, že patřily k jednomu celku.

048 014 1w

Bronzový kroužek s postavou oranta z hromadnéh nálezu. Ptení

Související články

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15