Inspirace starou keltskou moudrostí, poezií a požehnáními

Anam Cara (to je původní název knihy) znamená v překladu z gaelštiny duchovní přítel. Tím se tato kniha pro čtenáře může stát. Autor zve ke vstupu do tajemného světa čtenářovy vlastní posvátnosti, tam, kde není rozdílu mezi lidskou duší a tím, co je věčné. Výběr ze staré keltské moudrosti, poezie a požehnání umožňuje nahlédnout do světa, který tradičně nečinil rozdíl mezi viditelným a neviditelným, časem a věčností, lidským a posvátným. Převyprávěné a komentované staré příběhy a poetická moudrost se dotýká obecně lidských témat jako přátelství, samota, láska, smrt...
Originál: Anam Cara - A book of Celtic Wisdom, překlad: Marie Polasková
Formát: 176 stran, 20,5x14,5cm, brožovaná vazba
Rok vydání: 2002 (1. vydání)
Doporučená cena: 239 Kč

Obsah knihy:

Poděkování, Předmluva

Kapitola první
Tajemství přátelství
Světlo je štědré
Keltský kruh sounáležitosti
Lidské srdce se stále rodí
Láska je přirozeností duše
Umbra nihili
Anam cara
Posvátnost intimity
Tajemství sblížení
Diarmuid a Gráinne
Láska – známe se odedávna
Kruh sounáležitosti
Kaljana-mitra
Duše jako božská ozvěna
Pramen vnitřní lásky
Proměna smyslů
Dar vnitřního zranění
V království lásky se nesoutěží

Kapitola druhá
Ke spiritualitě smyslů
Tvář je ikonou stvoření
Svatost pohledu
Lidské nitro je nekonečné
Tvář a druhá nevinnost
Tělo je andělem duše
Tělo je zrcadlem duše
Keltská moudrost:

Viditelné a neviditelné tvoří nedělitelný celek
Děti krále Lira
Spiritualita proměny
Smysly jako prahy duše
Dar zraku je darem svítání
Způsoby, jakými se lze dívat na svět
Chuť a řeč
Vůně a dech
Pravé naslouchání je bohoslužba 6
Jazyk dotyku
Keltská smyslovost

Kapitola třetí
Světlo samoty
Tajemný svět duše
Nebezpečí neonového vidění
Narodit se znamená být vybrán
Rezonance keltského podsvětí

Proměna ega – osvobození duše
Neexistuje žádný duchovní program
Tělo je vaším jediným domovem
Tělo je v duši
Být přirozený znamená být svatý
Tančící mysl
Krása miluje opuštěná místa
Myšlenky jsou naše vnitřní smysly
Samota asketů
Ticho je Boží sestra
Tlačenice u krbu naší duše
Vnitřní rozpory jsou vaším bohatstvím
Duše miluje jednotu
Ke spiritualitě nevměšování
Jedním z největších hříchů je nežít svůj život

Kapitola čtvrtá
Práce jako poetika růstu
Oči se radují z pohybu
Růst znamená měnit se
Keltská úcta ke dni
Duše se touží projevit
Pisreoga
Fluidum jakožto duševní struktura
Slabost a síla
Past nepravé sounáležitosti
Práce a imaginace
Spontaneita a vnitřní blok
Role může člověka zadusit
Sisyfos
Losos poznání
Utkvělé představy nás mohou paralyzovat 22
Král a žebrákův dar
Krása je plodem práce vykonávané s láskou

Kapitola pátá
Stárnutí: Krása vnitřní sklizně
Kruhová povaha času
Rytmus lidského srdce
Podzim a vnitřní sklizeň
Pomíjivost činí z prožitku pouhý stín
Paměť: Místo, kde se tajně setkávají uplynulé dny
Tír na n-Óg: Země mládí
Čas věčnosti
Duše jako chrám paměti
Soucit se sebou samým a umění vnitřní sklizně
Mít v srdci stále něco krásného
Pole plné světla
Srdce plné touhy nestárne
Oheň touhy
Stárnutí: Nová samota
Osamělost: Klíč k odvaze
Moudrost jako duševní vyrovnanost a pohoda
Stáří a poklady soumraku
Stáří a svoboda

Kapitola šestá
Smrt: Horizont je u pramene
Neznámý společník
Tváře smrti v každodenním životě 54
Smrt jako kořen strachu
Smrt v keltské tradici
Když smrt přichází…
Caoineadh: Irská tradice oplakávání
Duše, která políbila tělo
Bean Sí
Krásná smrt
Mrtví jsou naši nejbližší sousedé
Ego a duše
Smrt jako pozvání ke svobodě
Nicota: Tvář smrti
Čekání a prázdnota
Narození jako smrt, smrt jako narození
Smrt proměňuje naši osamělost
Jak je tomu na věčnosti s prostorem a časem?
Zemřelí nám žehnají
Literatura