Společnost experimentální archeologie je vydavatelem časopisu „Rekonstrukce a experiment v archeologii“. Tento časopis se snaží vytvořit prostor archeologickým rekonstrukcím a experimentům, aby se staly běžnou součástí archeologie, aby úplnější představa o pravěku a hmotné kultuře středověku pomohla naplňovat smysl archeologie jako humanitní vědy, tedy aby archeologie vypovídala o člověku a její výpověď byla určena opět člověku.