Archív Památek archeologických Jeden z nejdůležitějších středoevropských archeologických časopisů, Památky archeologické, oslavil v roce 2004 stopadesáté narozeniny. Vydavatel časopisu - Archeologický ústav AV ČR, Praha k tomuto výročí připravil kompletní elektronickou verzi všech ročníků časopisu z let 1854-2004. Více než 50 000 stránek A4 včetně obrázků je zpřístupněno ve formátu PDF a propojeno s revidovanou interaktivní bibliografií článků a recenzí. Databáze zahrnuje bezmála 5000 titulů článků a více než 4000 titulů recenzí. Články z posledních cca 50 let publikované v českém jazyce obsahují anglický, německý nebo francouzský souhrn. Rozsah kompletu: cca 5 DVD. 15.000,- Kč.