Autor: Vladimír Dvořák, Petr Fuksa, Václav Matoušek, Jan Pohribný, Vladimír Vytiska
Podtitul: Netradiční vhled do naší vzdálené historie i blízké současnosti

uneticka-kulturaVydal: Spolek pro obnovu únětické kultury Rok: 2003

Publikace představuje hru V. Matouška Holá fakta o Holém vrchu, zabývá se vtipnou formou rozhovoru únětickou kulturou doby bronzové a životem rodiny Rýznerových, přibližuje i historii obce Únětic a současnou kulturu a život. Bohatý obrazový doprovod tvoří zejména fotografie.

Počet stran: 122