Kniha doplňuje řadu encyklopedií věnovaných naší nejstarší minulosti.

  Tento svazek pak zahrnuje období od nejstaršího paleolitu přes eneolit, neolit, dobu bronzovou až ke starší době železné. Hesla zachycují lokality, jednotlivé kultury, typické artefakty a podobně. Velký formát, bohatě ilustrováno (mapky, rekonstrukce a celostránkové tabule).
428 stran, 26,5x20,5cm