Keltoi 1994-2017
  • Středověk

Smetánka, Zdeněk: Archeologické etudy

Osmnáct kapitol o poznávání středověku

Osmnáct studií Zdeňka Smetánky bezprostředně a zcela konkrétně reaguje na situaci, v níž se dnešní archeologie (a nejen středověká) nachází, a v obměnách rýsuje cestu, která od prvotních archeologických poznatků míří k jejich výkladu.
Autor vychází důsledně z archeologického materiálu, při jeho interpretaci se ovšem inspiruje také dalšími obory, zejména kulturní antropologií, etnologií, přírodními vědami a dalšími. Názorně ukazuje, jak je archeologie schopna s těmito vědami komunikovat a v esejích jako je např. Archeologie strachu, Archeologie ochranného zvuku, Archeologie ptačího vejce nebo Archeologie života na hraně existence současně předvádí, jak mohou být archeologické studie čtivé.
218 stran, 19x12cm, Rok vydání: 2003

Související články

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo