Osmnáct kapitol o poznávání středověku

Osmnáct studií Zdeňka Smetánky bezprostředně a zcela konkrétně reaguje na situaci, v níž se dnešní archeologie (a nejen středověká) nachází, a v obměnách rýsuje cestu, která od prvotních archeologických poznatků míří k jejich výkladu.
Autor vychází důsledně z archeologického materiálu, při jeho interpretaci se ovšem inspiruje také dalšími obory, zejména kulturní antropologií, etnologií, přírodními vědami a dalšími. Názorně ukazuje, jak je archeologie schopna s těmito vědami komunikovat a v esejích jako je např. Archeologie strachu, Archeologie ochranného zvuku, Archeologie ptačího vejce nebo Archeologie života na hraně existence současně předvádí, jak mohou být archeologické studie čtivé.
218 stran, 19x12cm, Rok vydání: 2003