Karlovy Vary (10. 2. 2016) Na počátku tohoto týdne nahlásil občan, který v lesním remízku katastru obce Nová Role hledal kameny na svoji zahrádku, nález historických dobových artefaktů.

Lokalizace: Nová Role, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datace: mladší doba bronzová
Na místo se neprodleně vydali archeologové Muzea Karlovy Vary a Národního památkového ústavu, předměty identifikovali do mladší doby bronzové (před rok 1000 před Kristem) a provedli na místě revizní výzkum.
Na základě výzkumu se unikátní bronzový depot doplnil na konečných 18 předmětů, čítajících náramky, spony, faléry, nápažníky a prsten. Zjištění archeologů potvrdilo pravdivost tvrzení nálezce o způsobu uložení předmětů i to, že nebyl objev učiněn za použití detektoru. „Počet předmětů z mladší doby bronzové v tomto jediném depotu několikanásobně převyšuje doposud známé objevy obdobných depotů na území Karlovarského kraje,“ řekl Filip Prekop, archeolog NPÚ v Lokti a dodal, že všechny nálezy byly protokolárně předány Muzeu Karlovy Vary, které je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. „Zároveň budeme koordinovaně pokračovat v dalším vyhodnocení nově zjištěné archeologické lokality a jejího bezprostředního okolí,“ dodal Prekop. Z pochopitelných důvodů ale zůstane zatím zmíněná lokalita v anonymitě.

nova role depot 1w nova role depot 2w nova role depot 3wnova role depot 4w nova role depot 5w

foto: Slavomír Kubeš, ČTK a Karlovarský kraj, zdroj TZ Karlovarský kraj

Související články