Žárové pohřebiště „Na Cecilce“ a vesnice z pozdní doby bronzové
Pohřebiště se nachází na okraji obce Příšovice. Žárové hroby patřily do slezské fáze lužických popelnicových polí. 950/920-800 př. n. l. (Horizont Ha B2-3).

V hrobech se nacházely amfory, urny a solární kotouče. Mezi lety 2005 až 2008 bylo odkryto 90 hrobů a na 700 pohřebních nádob. Ty byly uloženy v hloubce 25-90 cm pod současným povrchem. Kupodivu nebyly narušeny ani hlubokou orbou ani kořenovým systémem lesa. Samotná vesnice z doby bronzové nedaleko pohřebiště je zastíněna významným objevem neolitického dílenského sídliště kultury s vypíchanou keramikou.

Literatura:
Brestovanský, P. 2007: Žárové pohřebiště z pozdní doby bronzové v poloze „Na Cecilce“ k. u. Příšovice (Liberecký kraj), Předběžná zpráva k 7. 4. 2007, 18. s.

prisovice 3d model vesnice2 wprisovice 3d model vesnice w

Animace ©Petr Vavrečka