Ortofotomapy zachytily poměrně zřetelné obrysy ohrazeného objektu o výměře přibližně 3,6 ha.

vsechlapy 1wLokace: Všechlapy, okres Nymburk, Středočeský kraj
Období: eneolit
Rešerše geografických dat k popisu několika stavebních akcí v oblasti severně od Nymburka přinesla v roce 2012 nečekané zjištění u obce Všechlapy, okr. Nymburk (Středočeský kraj). Na jejím severním okraji, v poloze Na Kyselce, na p. č. 186/1, zachytily ortofotomapy několika veřejně dostupných zdrojů patrně v roce 2010 poměrně zřetelné obrysy ohrazeného objektu o výměře přibližně 3,6 ha.

Výzkum v roce 2016 v lokalitě Sad podle četných nálezů byla využívána v mnoha obdobích: starší eneolit, mladší/pozdní doba bronzová, raný středověk).
Skrývka odhalila 138 objektů (kůlové jámy, rozměrné zásobnice, dvě polozemnice). Významným nálezem byl objev velkého příkopového ohrazení, rámované dvojitou linií přerušovaných příkopů, předběžně datované do období časného eneolitu.
Jedna polozemnice je z období starší doby římské a druhá patrně z počátku starší doby hradištní.

Literatura: Kos, L.: Ohrazený areál u Všechlap, okr. Nymburk. Nové ohrazení časného eneolitu?, Archeologie ve středních Čechách 17/2, 377-386

Související články