Tělo zemřelého muže leželo na korbě čtyřkolového vozu a na krku měl torques.

Vedle pravé ruky měl bronzové kování náčelnické hole, u hlavy měl bronzovou mísu s perličkovým okrajem, vyrobenou na jihovýchodě. Velmi bohatý soubor koňského postroje, před vozem byly položeny řady bronzových falér postroje.

hradenin 1w hradenin 1w

Hrob č. 24: plánek komorové hrobky velmože z doby halštatské, pohřbeného na čtyřkolovém voze

Lokace: Plaňany Okres: Kolín, Středočeský kraj,
Období: halštat, Keltové, doba římská