Hromadný bronzový nález

Hromadný bronzový nález - byl nalezen při záchranném výzkumu. Nález byl první svého druhu v prostředí lužických popelnicových polí. V keramické nádobě uložené v zásobní jámě na obilí bylo ukryto 22 bronzových předmětů - srpů, sekerek a nástavec bronzové přilby. Předměty jsou karpatského původu.

Služín, okr. Prostějov, Morava, Hort: Salaš u. Šmíd, Nález 19ff. 31ff. Abb. 7, 2; 10, 21. - typická zvonová hlavice přilby, která je bohatě zdobena a je součástí inventáře moravského pokladu ze Služína
Literatura: Salaš - Šmíd, Nález: M. Salaš u. M. Šmíd, Hromadný bronzový nález ze Služína (okr. Prostějov) – Příklad sémanticky signifikantního depozita doby popelnicových polí. Der Bronzehortfund von Služín (Bez. Prostějov) – Ein Beispiel einer semantisch signifikanten urnenfelderzeitlichen Deponierung. Pravěk, Suppl. 2 (Brno 1999).

Související články